.RU

Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

Аудиторські фірми та аудитори у процесі своєї діяльності виконують аудит (перевірку i підтвердження фінансової звітності) та надають аудиторські послуги (консультації, підготовку звітів та іншої інформації для керівництва, аналітичні огляди тощо). Законодавство вимагає складання аудиторського висновку при здійсненні аудиту фінансової звітності. В інших випадках надається аудиторський звіт про виконану роботу.

Висловлюючи у висновку свою думку, аудитор забезпечує впевненість користувачів інформації у тому, що звітність є достовірною.

Складання аудиторського висновку є одним із найвідповідальніших моментів аудиту, оскільки підбиваються підсумки виконаних аудиторських процедур, узагальнюються виявлені помилки, визначається їх сукупний вплив на фінансову звітність i висловлюється думка аудитора щодо її достовірності, повноти відповідності чинному законодавству. Аудиторський звіт i висновок — це «продукт» праці аудитора.

Під час формування аудиторського висновку слід враховувати дію таких основних законодавчих i нормативних актів:

Закону N 3125-ХІІ;

Міжнародного стандарту аудиту 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність» (за текстом — МСА 700);

Міжнародного стандарту аудиту 800 «Аудиторський висновок при виконанні завдань аудиту спеціального призначення» (за текстом — МСА 800);

Вимог до аудиторського висновку та довідки про фінансовий стан, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, а також аудиторського висновку при поданні регулярної інформації акціонерними товариствами та підприємствами — емітентами облігацій (крім банків), затверджених рішенням N 5 (за текстом — Вимоги).

Крім того, низка інших МСА містить спеціальні пояснення щодо впливу тих чи інших обставин на висновок аудитора.

Аудиторський висновок складається з метою донесення думки аудитора про перевірену ним звітність до її зовнішніх користувачів, власників, адміністрації підприємства. На нашу думку, основною вимогою до аудиторського висновку є його зрозумілість i доступність сприйняття. Тому структура аудиторського висновку i формулювання, які використовуються в ньому (залежно від його виду), повинні бути одноманітними, типовими.

Основні елементи аудиторського висновку визначено пунктами 5 — 26 МСА 700.

Вважають, що аудиторський висновок може бути складений у вільній формі, але обов’язково повинен містити такі елементи:

назву (заголовок);

адресата;

вступ або вступний (початковий) параграф;

параграф, який описує обсяг (характер) аудиторської перевірки;

параграф, у якому висловлено думку аудитора про фінансову звітність;

дату видачі аудиторського висновку;

адресу аудитора (аудиторської фірми);

підпис аудитора (керівника аудиторської фірми).

Викладемо у стислому вигляді призначення i суть зазначених елементів аудиторського висновку.

Назва (заголовок). Аудиторський висновок повинен мати відповідну назву. Слід наголосити, що він виданий незалежним аудитором, для того щоб відрізнити аудиторський висновок від інших звітів, які можуть

бути складені на підприємстві. У цьому параграфі зазначаються прізвище аудитора, який проводив перевірку, або назва аудиторської фірми, номер i дата видачі реєстраційного свідоцтва.

Адресат. Аудиторський висновок повинен бути належним чином адресований згідно з умовами договору на аудит та місцевими нормативними актами. Традиційно аудиторський висновок адресується акціонерам, власникам або раді директорів підприємства, фінансова звітність якого перевіряється. Якщо аудит проводиться на вимогу певних органів або установ (банку, Фонду держмайна, ДПА України, суду, арбітражу, конкретного інвестора тощо), у висновку можуть бути зазначені інші відповідні адресати.

Вступний параграф. У цьому параграфі потрібно зазначити перелік звітних форм, які були перевірені аудитором, звітний період i дату, на яку складено звіти. Крім того, зазначається відповідальність керівництва за підготовку та достовірність звітності, а також те, що обов’язком аудитора є висловлення об’єктивної незалежної думки щодо цієї звітності на підставі проведеної ним аудиторської перевірки.

Параграф, який описує обсяг (характер) перевірки. Ця частина аудиторського висновку повинна подавати інформацію про виконання аудитором усіх потрібних процедур у процесі перевірки за умов, що склалися. З цією метою потрібно зробити посилання на те, що перевірку було проведено відповідно до МСА або інших стандартів.

Аудиторський висновок повинен містити вказівку на те, що аудиторську перевірку було сплановано i проведено з метою забезпечення достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Обов’язково у висновку слід навести основні види робіт (напрями перевірки), які були виконані аудитором: визначення відповідності фінансової звітності основним принципам обліку, встановленим обліковою політикою підприємства, або загальноприйнятим принципам обліку;

аналіз (шляхом тестування) аудиторських доказів, які дають змогу підтвердити зазначені у звітності суми i показники, та наведені пояснення до них;

дослідження суттєвих облікових оцінок, зроблених керівництвом під час підготовки фінансової звітності;

оцінка надійності систем бухгалтерського обліку i внутрішнього контролю підприємства, можливості виникнення помилок i їх суттєвого впливу на звітність;

здійснення вибіркового контролю;

оцінка загального подання фінансової звітності.

У кінці цього параграфа аудитор повинен зробити підтвердження того, що ним зібрано достатньо якісних доказів, які є підставою для висловлення ним об’єктивної думки про фінансову звітність, тобто аудитор зазначає, що аудиторська перевірка надає обгрунтовану впевненість для висловлення думки.

Висловлення думки. В цьому параграфі повинна бути чітко сформульована думка аудитора про те, чи є фінансова звітність достовірною, повною, об’єктивною, складеною відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (ПБО) чи інших законодавчих актів (тобто відповідно до визначеної концептуальної основи). Зауважимо, що аудитор повинен оцінити об’єктивність звітності за всіма суттєвими аспектами.

Якщо користувачі фінансової звітності перебувають за межами країни, в якій функціонує підприємство чи розташована аудиторська фірма, то доцільно конкретно називати країну, принципи ведення бухгалтерського обліку i підготовки звітності якої було використано.

Дата аудиторського висновку. Цей документ повинен мати дату його підписання, після якої до нього не може бути внесено жодних змін, не обумовлених із підприємством (крім виняткових випадків).

До дати підписання висновку повинно бути завершено збирання аудиторських доказів, їх оцінка, а також отримання інформації про наступні події, які сталися після дати балансу. Зауважимо, що аудитор (аудиторська фірма) не може датувати свій висновок раніше, ніж буде затверджено фінансову звітність керівництвом підприємства. Перед оприлюдненням звітності можуть бути виявлені події, які існували на дату складання висновку i про які аудитора не було поінформовано, та які суттєво впливають на звітність (наприклад, сумнів у можливості подальшого функціонування підприємства). У такому разі аудитор може доповнити свій висновок спеціальним додатком. При цьому можливе подвійне датування висновку.

Адреса аудитора (аудиторської фірми). Зазначається юридична адреса місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми). У зарубіжній практиці часто проставляється лише назва міста, де розташовано офіс аудитора (партнера), відповідального за перевірку.

Підпис аудитора. Згідно з п. 26 МСА 700 аудиторський висновок повинен бути підписаний від імені аудиторської фірми, особисто від імені аудитора або, за потреби, завірений обома підписами.

В Україні, як правило, аудиторський висновок підписують керівник аудиторської фірми й аудитор, який проводив аудит, із зазначенням номерів їх аудиторських сертифікатів. Також у вітчизняній практиці аудиторський висновок засвідчується печаткою аудиторської фірми або особистою печаткою аудитора. Зарубіжний досвід свідчить, що в окремих випадках навіть може не проставлятися прізвище аудитора чи керівника аудиторської фірми, а лише зазначатися її назва. Цю практику широко застосовують аудиторські фірми «великої четвірки».

Структуру i зміст стандартного аудиторського висновку подано згідно з МСА в таблиці.

Таблиця

Структура стандартного аудиторського висновку


vropejske-zrostannya-ta-mzhnarodn-torgveln-potoki-kran-s.html
vrozhdennie-poroki-serdca-2.html
vruchenie-ahtisaari-nobelevskoj-premii-diskreditirovalo-ee-deputat-radio-rsn-novosti-10-10-2008-minaeva-natalya-16-00-10.html
vsadniki-hippes.html
vse-budet-horosho-esli-trava-ne-razbezhitsya-sejchas-pered-vami-polnij-avtorskij-tekst-knigi.html
vse-chto-povishaet-emocionalnij-nakal-kupli-prodazhi-rabotaet-na-prodavca-boevoj-ustav-lichnih-prodazh.html
 • urok.bystrickaya.ru/prikaz-111.html
 • holiday.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-vipolneniyu-laboratornih-rabot-dlya-studentov-specialnosti-261000-irkutsk-2002-stranica-2.html
 • nauka.bystrickaya.ru/urok-delenie-chisla-na-proizvedenie-82-86-urok-numeraciya-schet-predmetov-razryadi.html
 • tests.bystrickaya.ru/lekciya-6.html
 • lesson.bystrickaya.ru/narodnij-zhnochij-odyag.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zaklyuchenie-mezhdunarodnoe-pravo-po-borbe-s-terrorizmom.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/vrach-neonatolog-i-obshie-polozheniya.html
 • letter.bystrickaya.ru/obshaya-metodika-resheniya-zadach-finansovogo-prognozirovaniya-s-ispolzovaniem-algoritma-obratnogo-rasprostraneniya-oshibki-prahova-m-v-prahovaproflist-ru.html
 • klass.bystrickaya.ru/65-posledovatelnosti-posledovatelnostej-iskusstvennij-intellekt.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/proceduri-formirovaniya-dispetcherskih-obemov-i-indikatorov-balansiruyushego-rinka-po-rezultatam-rascheta-ppbr.html
 • letter.bystrickaya.ru/ob-itogah-raboti-upravleniya-kulturi-oblasti-gosudarstvennih-uchrezhdenij-kulturi-i-iskusstva-organov-kulturi-municipalnih-obrazovanij-oblasti-v-2011-godu-zadachah-otrasli-na-2012-god.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tri-rasskaza.html
 • essay.bystrickaya.ru/e-v-kirillov-otdelenie-milicii-7-patrulno-postovoj-sluzhbi-milicii-upravleniya-vnutrennih-del-po-g-krasnoyarsku-g-krasnoyarsk-rossiya.html
 • studies.bystrickaya.ru/getman-pavlo-skoropadskij.html
 • thescience.bystrickaya.ru/kn-sinibi-5-pn-aza-debiet-tairibi-sbit-manov-lashin-masati.html
 • tasks.bystrickaya.ru/2-predmet-zadachi-i-struktura-sovremennoj-ekologii.html
 • holiday.bystrickaya.ru/obsherossijskaya-obshestvennaya-organizaciya-delovaya-rossiya.html
 • reading.bystrickaya.ru/laboratornaya-rabota-1-dvizhenie-tel-v-srede-s-uchetom-treniya.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-18-refaim-probuzhdennaya-kristin-kast.html
 • letter.bystrickaya.ru/oao-novolipeckij-metallurgicheskij-kombinat-rasporyazhenie-pravitelstva-rossijskoj-federacii-ot-28-maya-2007-g-680-r.html
 • knigi.bystrickaya.ru/referat-po-predmetu-sociologiya-na-temu-sociologiya-upravleniya.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/polozhenie-o-poryadke-polucheniya-kvalifikacionnih-kategorij-medicinskimi-i-farmacevticheskimi-rabotnikami-i-obshie-polozheniya.html
 • turn.bystrickaya.ru/osobennosti-psihologii-hirurgicheskih-bolnih-yu-yu-eliseev-psihosomaticheskie-zabolevaniya.html
 • doklad.bystrickaya.ru/v-the-economic-programme-of-the-russian-government-of-2000-and-prospects-for-reform.html
 • predmet.bystrickaya.ru/referat-vologodskie-internacionalisti-v-afganistane.html
 • studies.bystrickaya.ru/22-universitet-kak-koordinator-sistemi-neprerivnogo-obrazovaniya-v-regione-g-m-borlikov-universitet.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-17-predstavitelstvo-i-posrednicheskaya-deyatelnost-kommersanta-temi-referatov-po-discipline-grazhdanskoe.html
 • znanie.bystrickaya.ru/52-rkovodni-principi-za-ustojchivo-teritorialno-razvitie-na-evropejskiya-kontinent-i-iziskvaniya-km-ustrojstvenoto-razvitie-na-varna.html
 • report.bystrickaya.ru/izobretanie-proektirovanie-razrabotka-i-soprovozhdenie-tom-intellektualnie-sistemi-sistemi-resheniya-problem-albert-aleksandrovich-krasilov-stranica-14.html
 • write.bystrickaya.ru/federalnoe-gosudarstvennoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-visshego-professionalnogo-obrazovaniya.html
 • student.bystrickaya.ru/22himicheskaya-svyaz-221obshie-predstavleniya-o-prirode-himicheskoj-svyazi.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sluzhba-po-kontrolyu-v-oblasti-stranica-3.html
 • tasks.bystrickaya.ru/23-problema-obektivnosti-poznaniya-v-socialnih-i-gumanitarnih-naukah.html
 • shpora.bystrickaya.ru/vvedenie-v-makroekonomiku-matveeva-tyu-m-gu-vshe-2009-512-s.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/referat-dlya-postupleniya-v-aspiranturu-po-specialnosti-shifr-i-naimenovanie-nauchnoj-specialnosti-na-temu-moskva-2009-g.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.