.RU

Вопросы на экзамен по международным отношениям и внешней политике - часть 12

42. Передумови та початок створення антигітлерівської коаліції.

А. К. – воєнно-політичний союз держав та народів, що боролися у ІІ світовій війні проти агресивного блоку Німеччини, Італії, Японії. Основні учасники А. К. – СРСР, США, Великобританія (у 1945 р. більше 50 держав). Ведуче місце займав Рад. Союз.

Передумова формування А.К.: заява прем'єр-міністра Великобританії У. Черчилля (22.06 1941) та президента США Ф. Рузвельта (24.06.1941) про підтримку СРСР у війні проти фашистської Німеччини. 12.07.1941 в Москві було підписана угода між СРСР та Англією про спільні дій у війні проти Німеччини.

В кінці 1941 в Москві відбулася конференція СРСР, США та Англії, на якій був підписаний протокол про воєнні поставки США та Англії Рад. Союзу, 1.01.42 у Вашингтоні була підписана декларація 26 держав – Декларація Об'єднаний Націй. Її учасники зобов’язувалися використовувати всі свої воєнні та економічні ресурси для боротьби проти фашистського блоку, співпрацювати один з одним і не заключати з країнами цього блоку сепаратного перемир’я або миру.

26.05.42 в Лондоні був підписаний радянсько-англійській договір про союз у війні проти Німеччини та її союзників у Європі і про взаємну допомогу після закінчення війни. 11.06.42 у Вашингтоні підписана рад.-американська угода про принципи взаємної допомоги у ведені війни проти агресії. Підписанням цих договорів фактично завершилося формування основного ядра А. К.

43. Атлантична хартія.

А. х. – декларація, підписана президентом США Ф. Рузвельтом та прем'єр-міністром Великобританії У. Черчиллем 14.08.41; оприлюднила “деякі загальні принципи національної політики цих країн”. Обидва уряди декларували відмову від захоплень територій, визнавали право “всіх народів обрати собі форму правління, при якій вони хочуть жити”, і обіцяли сприяти “відновленню суверенних прав та самоуправління тих народів, які втратили це насильним шляхом”. (але обидва уряди мали на увазі держави Європи, що знаходилися під нацистським ігом, а не народи колоній).

А. Х. закликала до післявоєнного співробітництва держав в економічній сфері, до відмови від застосування сили у міжнародних відносинах та позбавленню людства від тягаря озброєння.

Деякі положення декларації у завуальованій формі потребували визнання політики “відкритих дверей” та “рівних можливостей”. У якості однієї з задач висувалося забезпечення доступу “на рівних засадах до торгівлі й до світових сировинних джерел”.

У А. х., не дивлячись на критичне воєнне положення в Європі, було невизначеним питання про мобілізацію всіх сил на боротьбу з фашистськими агресорами. Тим не менш факт опублікування А.Х. мав позитивне значення для розвитку міжнародних відносин.

А. х. обговорювалася та була в загальній формі схвалена на міжсоюзній конференції в Лондоні у вересні 1941. 24.09. на конференції була оголошена декларація уряду СРСР, що визначила цілі та завдання боротьби з гітлерівською Німеччиною та її союзниками. Радянській уряд виразив своє погодження з основними принципами А. Х., що заклало підвалини для створення антигітлерівської коаліції.

44. Вступ США у другу світову війну.

На початку дру­гої світової війни США заявили про свій нейтралітет відпо­відно до Закону про нейтралітет від 1935 p. 4 листопада 1939 p. до Закону було внесено поправку, згідно з якою зброю країнам можна було постачати тільки за умов не­гайної оплати й вивозити її лише суднами країн-покупців. Американським суднам було заборонено заходити у моря, що омивають Європу.

На час нападу Німеччини на Радянський Союз міжна­родна обстановка складалася справді трагічно: майже вся територія Західної Європи вже опинилася під німець­кою окупацією. На Сході японські війська вже окупували більшу частину Китаю, завойовували одну за одною краї­ни Східної Азії. Уряду США було над чим поміркувати.

11 березня 1941 p. в конгресі США було прийнято закон про ленд-ліз. Він давав президенту право замов­ляти у промисловості, закуповувати й постачати зброю, боєприпаси та інші товари будь-якій країні, оборону якої він вважатиме життєво необхідною для Сполучених Штатів (передусім Англії, потім СРСР, Китаю). Усі ці товари надавалися в оренду на необмежений строк. Цей закон став воєнно-економічною основою відносин США з інши­ми членами антигітлерівської коаліції. Загальна сума по­стачань за роки війни склала приблизно 50 млрд. дол.

В той час як Німеччина вела наступ на СРСР, Японія визначала напрям, у якому здійснювати свою експансію: на північ -- проти СРСР, чи в район південних морів – проти США та Англії. На засіданні правлячих кіл Японії за участю імператора 6 липня 1941 p. було вирішено починати експансію на південь. Війну проти СРСР було відкладено до того часу, коли Німеччина здобуде вагомі перемоги на Східному фронті.

7 грудня 1941 p. велика ескадра японських кораблів, до складу якої входило 6 авіаносців, завдала нищівного удару по Перл-Харбору, де базувалися основні сили Ти­хоокеанського флоту США. Було потоплено 19 амери­канських кораблів, знищено 150 літаків, загинуло більше 2 тис. 300 американців. Одночасно японські кораблі та авіація завдали ударів по інших американських та англійських базах - на Філіппінських островах та в англійській колонії Малаї.

Тільки після цих бойових дій японський уряд спові­стив США та Англію про початок війни. Рішення конгресу США про оголошення війни з Япо­нією було ухвалене 8 грудня. Того ж дня заявила про стан війни з Японією Англія. 11 грудня 1941 p. у війну з США вступили Німеччина й Італія.

45. Московська конференція МЗС 1943 року.

19 – 30 жовтня 1943 р. в Москві відбулася конференція союзних держав. Брали участь В. М. Молотов, К. Хелл і А. Іден, які розглянули найважливіші питання, що стояли в той час перед союзними держава­ми, і прийняли відповідні рішення.

1. Головне питання становило прискорення закінчення війни й у зв'язку з цим — зобов'язання урядів Великобрита­нії та США забезпечити вторгнення їхніх армій у Північну Францію весною 1944 р. Британський військовий представ­ник генерал Г. Л. Ізмей заявив міністрам, що вторгнення бу­де здійснене, якщо «кліматичні умови в районі Ла-Маншу стануть сприятливими», а «німецькі резерви у Франції в мо­мент вторгнення не перевищуватимуть 12 дивізій».

Радянській делегації так і не вдалося на цій конфере­нції домогтися від союзників остаточного визначення да­ти вторгнення в Західну Європу. Союзники дали лише загальне зобов'язання почати операцію «Оверлорд» вес­ною 1944 р. Делегація СРСР запропонувала зафіксувати в таємному протоколі конференції, що радянський уряд «бере до відома» заяви союзників із цього питання й вис­ловлює надію на здійснення у строк «плану вторгнення англо-американських військ у Північну Францію весною.

З інших питань порядку денного конференції була до­сягнута цілковита згода її учасників.

2. Основний документ, вироблений конференцією, становила «Декларація чотирьох держав про загальну без­пеку» (приєднався посол Китаю в Москві за дорученням свого уряду):

а) сторони твердо домовилися продовжувати воєнні дії проти Німеччини та її союзників до їхньої беззастережної капітуляції;

б) вирішено створити нову міжнародну організацію — Організацію Об'єднаних Націй, розпочати спільну ро­боту чотирьох держав над виробленням проекту Статуту ООН;

в) міністри підтвердили рішучість своїх урядів зміцню­вати єдність і співробітництво держав як під час війни, так і після неї.

3. Щодо післявоєнного устрою Німеччини США й Англія висували плани розчленування країни на п'ять або три окремі держави. Радянський міністр виступив проти. Вирішено пе­редати це питання для вивчення в Європейську Консуль­тативну Комісію в Лондоні. Створити таку комісію запро­понував Радянський Союз.

4. Прийнято «Декларацію про Австрію». Оголошено аншлюс її гітлерівською Німеччиною «неіснуючим і не­дійсним». Сторони домовилися, що союзники забезпе­чать «відновлення вільної та незалежної Австрії». Разом з тим зазначено, що вона несе відповідальність за участь у війні на боці Німеччини.

5. «Декларація про Італію» підтверджувала рішення союзників про знищення фашизму, створення в країні демократичного режиму. Вирішено створити Консульта­тивну Раду з питань Італії з метою визначення її після­воєнного устрою.

6. Прийнято декларацію про відповідальність гітлерів­ців за здійснювані звірства. «Велика трійка» — Й. В. Ста­лін, Ф. Д. Рузвельт і У. Черчілль — від імені 32 (на той час) Об'єднаних націй підписали цю декларацію, вима­гаючи суду над гітлерівськими воєнними злочинцями в тих країнах, де вони вчиняли свої звірства.

7. Міністри домовилися про підготовку Тегеранської конференції глав урядів їхніх країн.

46. Тегеранська конференція

28 листопада — 1 грудня 1943 р. в Тегерані відбулася перша зустріч «Великої трійки» — Й. В. Сталіна, Ф. Д. Рузвельта й У. Черчілля

Тегеранська конференція глав урядів СРСР, США й Ан­глії проходила на території радянського посольства в Теге­рані.

Конференція прийняла ряд дуже важливих узгодже­них документів .

1. Воєнні рішення Тегеранської конференції спрямо­вувалися на прискорення закінчення війни. Було визначено початок операції «Оверлорд» у Нормандії — в травні 1944 р. (Проте: операція почалася 6 черв­ня.). Тоді вже ста­ло ясно, що Радянський Союз може наодинці розгроми­ти Німеччину.

2. До цих рішень, розроблених штабами союзників, була додана «Декларація трьох держав» (прийнята в кінці конференції). В ній підкреслювалося, що наступ союзних армій буде нещадний — зі Сходу, Заходу й Півдня — і триватиме до беззастережної капітуляції Німеччини.


znachenie-razlichnih-vitaminov-dlya-zdorovya.html
znachenie-soevogo-belka-v-mirovoj-praktike.html
znachenie-truda-v-ugolke-prirodi-dlya-razvitiya-lichnosti-rebenka-s-otkloneniyami-v-razvitii-rechi.html
znachenie-vitaminov-chast-3.html
znachenie-vzglyadov-aristotelya-dlya-istorii-i-filosofii-nauki.html
znacheniya-pokazatelej-podpokazatelej-rezultativnosti-predostavleniya-federalnoj-subsidii-byudzhetu.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zadachi-po-ugolovnomu-pravu-chast-2.html
 • pisat.bystrickaya.ru/statya-17-poryadok-vskritiya-konvertov-s-zayavkami-na-uchastie-v-konkurse.html
 • college.bystrickaya.ru/3-spisok-literaturi-rabochaya-programma-disciplina-muzejnaya-pedagogika-specialnost-100103-00-socialno-kulturnij.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-disciplini-toksikologiya-sostavlena-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-vuzovskij-komponent-opf.html
 • student.bystrickaya.ru/23-kitajskaya-klassicheskaya-kniga-peremen-kurs-lekcij-chelyabinsk-izdatelskij-centr-yuurgu-2009-bbk-yu30-ya7-b484.html
 • school.bystrickaya.ru/22-tematicheskij-obzor-oblastnih-zakonov-prinyatih-orlovskim-oblastnim-sovetom-narodnih-deputatov-soziva-2007-2012-gg-v-2007-godu.html
 • shkola.bystrickaya.ru/planeti-zemnoj-gruppi-chast-5.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/temi-i-motivi-obraza-avtora-v-romane-vv-nabokova-drugie-berega-chast-3.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-desyataya-allan-kardek-kniga-duhov.html
 • learn.bystrickaya.ru/geotektonika-laboratornij-praktikum-g-ya-abramovich-v-a-belyaev-irkut-gos-un-t-irkutsk-izd-vo-igu-2010-49-s.html
 • occupation.bystrickaya.ru/nazvanie-programmi-prishkolnij-lager-literaturno-kraevedcheskogo-napravleniya-istemi-organizaciya-zayavitel.html
 • control.bystrickaya.ru/chas-tihogo-chteniya-metodicheskie-rekomendacii-k-provedeniyu-vospitatelnih-meropriyatij-4-ustnij-zhurnal-4.html
 • education.bystrickaya.ru/222kazahskij-yazik-v-altajskom-krae-a-otchet-ekspertov-po-hartii.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/titulnij-list-posobie-dlya-izdatelya-2-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe.html
 • esse.bystrickaya.ru/programma-seminara-treninga-organizaciya-byudzhetnogo-processa-v-selskih-poseleniyah.html
 • tasks.bystrickaya.ru/12-baspasz-reliz-azastan-respublikasini-ltti-orinan-blngen-arazhatti-zhmsaluin-bailau-turali.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sanskrit-yazik-nashih-predkov-ariev35-duhovnayaistori-ya.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/inostrannie-investicii-v-rossii-chast-11.html
 • znanie.bystrickaya.ru/aladishkin-i-v-zagadki-izdatelstva-individ.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/materiali-k-ariz-71b-75-vladimir-petrov-istoriya-razvitiya-algoritma-resheniya-izobretatelskih-zadach-ariz-informacionnie.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/referat-po-discipline-dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-obrazovatelnimi-uchrezhdeniyami-na-temu-vidi-dokumentov-v-obrazovatelnih-uchrezhdeniyah-i-ih-klassifikaciya.html
 • klass.bystrickaya.ru/79-otdel-ekonomiki-obrazovaniya-plan-raboti-upravleniya-altajskogo-kraya-po-obrazovaniyu-i-delam-molodezhi-na-2010-god.html
 • letter.bystrickaya.ru/o-provedenii-spartakiadi-doprizivnoj-i-prizivnoj-molodezhi-bateckogo-rajona-2012-goda-posvyashennoj-dnyu-pobedi.html
 • notebook.bystrickaya.ru/iskusstvo-vojni-charlza-vonga-neomarksistskaya-ekonomicheskaya-sociologiya.html
 • tests.bystrickaya.ru/lyudi-menyayutsya-kogda-nadevayut-nos-rossijskaya-blagotvoritelnost-v-zerkale-smi.html
 • studies.bystrickaya.ru/chast-ifaktor-aladdina-the-aladdin-factor-by-jack-canfield-and-mark-victor-hansen-n-y-the-berkley-publishing-group-1995.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-50-rassledovanie-dolzhnostnih-prestuplenij-uchebnik-dlya-vuzov.html
 • urok.bystrickaya.ru/povestvovanie-o-petre-pervom-o-delah-ego-i-spodvizhnikah-na-severe-po-dokumentam-i-predaniyam-napisano-stranica-17.html
 • esse.bystrickaya.ru/putin-vruchil-vosem-grantov-russkogo-geograficheskogo-obshestva-informacionnoe-agentstvo-ria-novosti-10042012.html
 • spur.bystrickaya.ru/mazurenko-aleksej-efimovich.html
 • report.bystrickaya.ru/k-minimumu-soderzhaniya-i-urovnyu-trebovanij-k-specialistam-dlya-prisvoeniya-dopolnitelnoj-kvalifikacii-ekonomist-po-mezhdunarodnoj-sisteme-buhgalterskogo-stranica-3.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/primenenie-informacionnih-tehnologii-pri-modelirovanii-biohimicheskih-reakcii-v-processah-polimerizacii-aktina.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zanyatie-7-emocionalnoe-sostoyanie-priemi-samoregulyacii-programma-kursa-po-viboru-dlya-uchashihsya-9-klassov-postroj-svoyu-kareru.html
 • lesson.bystrickaya.ru/sistema-avtomatizacii.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-lichnoe-tvorchestvo-voprosi-tehnicheskogo-haraktera.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.