.RU

Вопросы на экзамен по международным отношениям и внешней политике - часть 31

США й Вел. вирішують створити багатосторонні ядерни сили в НАТО. 1964р ФРН висуває свій план цього. Згідно з ним кораблі з ядерною зброєю на борту мали комплектуватися змішаною командою, що склад. б на 1\3 з амер, на 2\3 - з військослужбовців інших країн НАТО. Не було реалізовано. ФРН тільки стала членом створених нових органів НАТО - з питань ядерної оборони і з питань ядерного планування. Планам створення багатосторонніх сил було покладено край підписанням в 1968р Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Протилежні блоки Європи продожвжували ставити на воєнну силу, ядерну зброю як головні засоби зміцнення безпеки. У 1966р в Бухаресті країни ОВД ухвалили декларацію, в якій виклали своє бачення шляхів ослаблення напруження в Євр., в т.ч. висловилися за одночасний розпуск ОВД і НАТО, за визнання існуючих кордонів. Знов пропонувалося скликати загальноєвроп. нараду для обговорення питань безпеки і співробітництва в Європі, погодились на участьСША, Канади, запропон. обговорити проблему скорочення збройних сил на території європ. держав і питання розвитку культ. зв'язків. В грудні 1967р НАТО - "Доповідь Армеля" (мзс Бельгії), яка передбачала концентрацію зусиль НАТО на підвищенні стабільності в МВ, необхідної для тривалого миру, пропозиція переговорів з ОВД про скороч. збройних сил. Сесія Ради НАТО в Брюсселі 9-10.12.1971 - можливий зміст НБСЄ: безпека, зокрема принципи відносин між державами та деякі військові аспекти безпеки; вільне переміщення людей, вільне розповсюдження інформ, ідей, культ. зв'язки; співробітництво в галузі ек-ки, прикладних наук і техніки, теоретичних наук; співробітництво в галузі охорони навк. середовища. НБСЄ -3 етапи: 3-7.07.1973, 1974-75рр; 30.07-1.08.1975 в Гельсінкі, Заключний Акт ("Декларація принципів, якими держави-учасниці керуватимуться у взаємних відносинах", включала цілий ряд найважливіших принципів. Серед них: суверенна рівність, незастосування сили чи загрози силою, не­доторканість кордонів, територіальна цілісність дер­жав, мирне врегулювання суперечок, невтручання у внутрішні справи, повага прав людини та основних свобод, рівність та право народів розпоряджатися власною долею, співробітництво між державами й сум­лінне виконання зобов'язань згідно з МП. Акт передбачав безперервність процесу зустрічей та переговорів в межах Загальноєвропейського, чи Гельсінського, процесу. Заключний акт у Гельсінкі затвердив статус-кво й став важливим гарантом миру на європейському континенті.

95. Трансформація стран НАТО наприкінці 80х-90хрр.

До кінця 80-х років баланс сил між країнами НАТО та країнами східного блоку (Організація Варшавського договору лише декілька років потому) підтримував рівновагу у світі. Однак із початком розвалу соціалістичного табору, цей баланс повністю порушується.

Лондонський самміт 1990 року офіційно визнає, що з боку Радянського Союзу більше не існує загрози, Східний блок існує лише формально, і настав час конструктивного діалогу із колишніми противниками.

20 грудня 1991 року в рамках структури НАТО створюється Рада північно-атлатничного співробітництва, до якої можуть увійти не лише країни НАТО, але й країни, які не є її членами. Ця структура носила чисто консультативний характер. Відмічалося, що членство у Раді північно-атлантичного співробтництва не є гарантією повноправного членства у НАТО. Між Центрально- та Східноєвропейськими країнами та країнами НАТО виникла деяка напруженість. Перші вимагали реальних дій. Такий крок НАТО зробило у січні 1994року

10-11 січня 1994 року на Брюссельському самміті НАТО офіційно було проголошено програму “Партнерство заради миру” (ПЗМ). Керівництво НАТО закликало будь-яку країну, яка не є членом НАТО, приєднатися до цієї програми. Вона передбачала спільну участь у військових навчаннях, участь у миротворчих місіях, військових діях під егідою НАТО, допомога з боку НАТО у реорганізації збройних сил тощо.

Україна приєдналася до цієї програми 4 лютого 1994 року, підписавши презентаційний договір. Згодом до ПЗМ приєдналося багато країн. Станом на минулий рік загальна кількість членів ПЗМ становила 27, а з квітня 1999 – 24.

До кінця 1993 року зовнішня політика Росії будувалася на засадах конструктивного підходу до відносин з країнами Заходу. Але наприкінці 1993 року Росія зайняла діаметральну позицію, вирішивши розвивати свій статус великої держави поза НАТО.

З грудня 1994 року НАТО заявила, щоправда опосередковано, про можливість розширення на схід: керівний орган НАТО поставило перед аналітиками організації завдання розробити “Дослідження про розширення НАТО”. Його завершили у вересні 1995 року. В документі не вказувалися потенційні члени, а лише вказувався механізм, як це розширення проводити та критерії. Під ці критерії підзодили лише 4 країни: Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина. Пізніше їх кількість зменшилася до 3: не пощастило Словаччині, уряд якої був не дуже симпатичним для Заходу.

У 1995 році НАТО прийняло рішення: про розширення “номенклатури” своїх партнерів. Через ПЗМ та Радою північно-атлантичного співробітництва НАТО співпрацювало з країнами Європи та колишнього СРСР. У 1995 році була запропонована Ініціатива Середньоземноморського діалогу. Було названо 6 країн в якості потенційних натівських партнерів: Ізраїль та 5 арабських країн – Мавританія, Марокко, Туніс, Єгипет, Іорданія.

В травні 1997 року Раду північно-атлантичного співробітництва було трансформовано в Раду євроатлантичного партнерства.

8-9 липня 1997 року відбувся Мадридський самміт НАТО, де було заявлено про 3 країни, які будуть прийняті до НАТО: Чехія, Польща та Угорщина. В грудні 1997 року ці три країни підписали офіційні протоколи про приєднання до НАТО. Однак парламент кожної з країн НАТО мали ратифікувати ці протоколи. Процес ратифікації зайняв трохи більше року. У лютому 1999 року, Угорщина (10-15 лютого), Польща, та Чехія (26 лютого) підписали акти про приєднання до НАТО. Урочисте прийняття відбулося 4 квітня 1999 року у Вашингтоні, де 50 років тому було підписано Північно-атлантичний договір. Це стало першим фактор розширення НАТО за рахунок колишніх противників.

96. Розширення НАТО на схід

З грудня 1994 року НАТО заявила, щоправда опосередковано, про можливість розширення на схід: керівний орган НАТО поставило перед аналітиками організації завдання розробити “Дослідження про розширення НАТО”. Його завершили у вересні 1995 року. Воно було опубліковано у всіх натівських виданнях. В документі не вказувалися потенційні члени, а лише вказувався механізм, як це розширення проводити та критерії. Під ці критерії підзодили лише 4 країни: Польща, Угорщина, Чезія та Словаччина. Пізніше їх кількість зменшилася до 3: не пощастило Словаччині, уряд якої був не дуже симпатичним для Заходу (через одіозність лідера держави)[1] .

5-6 грудня 1995 року документ “Дослідження про розширення НАТО” було схвалено на черговому Брюссельському самміті як “документ практичної дії”. У тому ж 1995 році НАТО прийняло ще одне важливе рішення: про розширення “номенклатури” своїх партнерів. Через ПЗМ та Радою північно-атлантичного співробітництва НАТО співпрацювало з країнами Європи та колишнього СРСР. У 1995 році ула запропонована Ініціатива Середньоземноморського діалогу. Було названо 6 країн в якості потенційних натівських партнерів: Ізраїль та 5 арабських країн – Мавританія, Марокко, Туніс, Єгипет, Іорданія.

В травні 1997 року Раду північно-атлантичного співробітництва було трансформовано в Раду євроатлантичного партнерства.

8-9 липня 1997 року відбувся Мадридський самміт НАТО, де було заявлено про 3 країни, які будуть прийняті до НАТО: Чехія, Польща та Угорщина. В грудні 1997 року ці три країни підписали офіційні протоколи про приєднання до НАТО. Однак парламент кожної з країн НАТО мали ратифікувати ці протоколи. Процес ратифікації зайняв трохи більше року (через шантаж з боку Туреччини). У лютому 1999 року, Угорщина (10-15 лютого), Польща , та Чехія (26 лютого) підписали акти про приєднання до НАТО. Урочисте прийняття відбулося 4 квітня 1999 року у Вашингтоні, де 50 років тому було підписано Північно-атлантичний договір. Це стало першим фактор розширення НАТО за рахунок колишніх противників.

- На Вашингтонському самміті було прийняте ще одне важливе рішення. Прийнята “Нова стратегічна концепція” передбачала, що НАТО для застосування збройних сил в миротворчих місіях не потребує мандату жодної міжнародної організації, в тому числі Ради Безпеки ООН. Фактично, НАТО поставила себе “поза законом”, порушивши систему міжнародного права, встановлену після 2-ї світової війни.

97. Західноєвропейська інтеграція

Початок процесам інтеграції в Західній Європі поклало підписання 18 квітня 1951 p. ФРН, Францією, Італією та країнами Бенілюксу Паризької уго­ди про створення Європейського об'єднання вугілля та сталі (ЄОВС), яке почало функціонувати у серпні 1952 p. Воно мало на меті утворення спільного ринку продуктів горнорудної промисловості (вугілля, залізної руди, криці й металобрухту). Передбачалося колективне регулюван­ня обсягів виробництва, рівня цін та інвестиційних про­грам у цих галузях.

25 березня 1957 p. у Римі ФРН, Франція, Італія та країни Бенілюксу уклали Угоду про створення Євро­пейського співтовариства з атомної енергії (Євроатом) та Європейського економічного співтовариства. Перша організація мала на меті створення спільного ринку си­ровини та обладнання для атомної енергетики, об'єднан­ня зусиль в галузі ядерних досліджень.

Метою Європейського Економічного співтовариства (ЄЕС) прого­лошувалося:

- поступова ліквідація обмежень у торгівлі між краї­нами-учасницями;


zoloto-i-arhetip-solyarnogo-kulta.html
zolotoe-kolco-rosii-yaroslavl-chast-10.html
zolotoe-kolco-rosii-yaroslavl-chast-7.html
zolotoe-kolco-rossii.html
zolotoe-sechenie-i-kompyuter-fibonachchi-konspekt-lekcij-po-kursu-organizaciya-evm-i-sistem-dlya-studentov-specialnosti.html
zolotoj-kletke-stranica-2.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/programma-vstupitelnih-ispitanij-dlya-postupayushih-v-magistraturu-irgtu-napravlenie-magisterskoj-podgotovki-280700-68.html
 • knigi.bystrickaya.ru/religiya-i-nravstvennost-v-kulturno-istoricheskom-razvitii.html
 • lecture.bystrickaya.ru/44-rezhimi-raboti-mp-kurs-lekcij-dopusheno-nauchno-metodicheskim-sovetom-bti-altgtu-dlya-vnutrivuzovskogo-ispolzovaniya.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sovremennoe-obshestvo-i-problemi-podgotovki-yurista-opublikovano.html
 • student.bystrickaya.ru/3-branch-preispodnyaya-dzheff-long.html
 • predmet.bystrickaya.ru/soderzhanie-marzhinalnogo-analiza-deyatelnosti-predpriyatiya-lekciya-1-soderzhanie-predmet-zadachi-i-vidi-ekonomicheskogo-analiza.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-istoriya-i-metodologiya-nauki-po-specialnosti-150400-68-tehnologicheskie-mashini-i-oborudovanie.html
 • institute.bystrickaya.ru/g-g-devyatih-i-20-letiyu-instituta-himii-visokochistih-veshestv-ran.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/badarlamasi-mektep-zhasina-dejng-balalardi-dene-trbiesn-teoriyasi-men-dstemes.html
 • teacher.bystrickaya.ru/eta-kniga-ne-ocherk-istorii-kino-eto-popitka-taksonomii-opit-klassifikacii-obrazov-i-znakov-ktomu-zhe-v-pervom-tome-mi-ogranichimsya-tolko-opredeleniem-elemen-stranica-14.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vibori-deputatov-sobraniya-deputatov-municipalnogo-rajona-gorod-nerehta-i-nerehtskij-rajon-kostromskoj-oblasti-pyatogo-soziva.html
 • crib.bystrickaya.ru/hlistunova-nv-uchitel-istorii-i-obshestvovedeniya-associaciya-gimnazij-sankt-peterburga-vospitatelnie-podhodi.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-studentov-fakulteta-upravleniya-ekonomiki-i-prava-po-specialnosti-061000-gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie.html
 • urok.bystrickaya.ru/prilozhenie-3-instrukciya-po-vipolneniyu-raboti-ekzamenacionnaya-rabota-po-anglijskomu-yaziku-sostoit-iz-chetiryoh-razdelov.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/oliver-bouden-renessans-stranica-5.html
 • literature.bystrickaya.ru/byulleten-novih-postuplenij-v-nb-rgu-za-4-kvartal-2009-g.html
 • tests.bystrickaya.ru/kontrolnie-voprosi-k-teme-1-20-2-chelovek-kak-element-sistemi-chelovek-sreda.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/voprosi-gruppam-tranzhira-tranzhirit-kto-iz-geroev-i-chto-rastranzhiril-v-pese-m-gorkogo-na-dne.html
 • report.bystrickaya.ru/istoriya-izobreteniya-zhelezobetona-i-razvitiya-ego-proizvodstva.html
 • lesson.bystrickaya.ru/sravnitelno-nedavno-mne-prishlos-uslishat-ot-odnogo-uvazhaemogo-filologa-ne-klassika-poluironicheskuyu-repliku-otnositelno-klassovoj-borbi-v-antichnosti-i-ee-o-stranica-5.html
 • klass.bystrickaya.ru/a-v-burdin-kontaktnoe-lico-egorova-svetlana-nikolaevna-vedushij-specialist-otdela-po-rabote-s-akcionerami-i-kompaniyami.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/mesyac-svyatogo-ogyusta-zodchego-stranica-15.html
 • lesson.bystrickaya.ru/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-po-specialnosti-080109-65-buhgalterskij-uchet-analiz-i-audit-stranica-13.html
 • school.bystrickaya.ru/analiz-cenoobrazovaniya-na-rinke-zemli-podmoskovya.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/shpargalka-po-statistike-2.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/voprosi-na-ekzamen-po-mezhdunarodnim-otnosheniyam-i-vneshnej-politike-chast-15.html
 • textbook.bystrickaya.ru/instrukciya-po-deloproizvodstvu-v-administracii-molvotickogo-selskogo-poseleniya-stranica-7.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/novie-prioriteti-v-informacionnoj-bezopasnosti-ssha.html
 • report.bystrickaya.ru/izmenennaya-redakciya-izm-1-rossijskoe-akcionernoe-obshestvo-energetiki-i-elektrifikacii-ees-rossii-obem.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/stoimost-kazhdoj-pozicii-s-uchetom-vashej-skidki-stranica-10.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/www-powerlifting-kurgan-narod-ru-stranica-45.html
 • assessments.bystrickaya.ru/celi-i-zadachi-programma-pedagogicheskoj-art-terapii-dlya-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta-art-garmoniya.html
 • spur.bystrickaya.ru/krspe-3-motivaciya-tsng.html
 • report.bystrickaya.ru/kak-izbavitsya-ot-zhira-pravilnij-i-plohoj-puti-zakon-dvojnogo-effekta-20.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-disciplini-opd-v-05-pr-tekst-v-sisteme-publichnih-kommunikacij.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.