.RU

Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів - часть 2

Необхідно врахувати особливості виявлення і усунення обставин, які сприяють вчиненню окремого виду злочинів.

3. Первинні матеріали про вчинений злочин,первинні і наступні слідчі дії

Важливою умовою успішного розслідування злочинів є своєчасне їхнє викриття і порушення кримінальної справи, а також негайний початок слідства. Реалізація цієї умови в значній мірі залежить від особливостей первинних матеріалів, що отримує слідчий.

Якщо первинний матеріал переконливо свідчить про ознаки злочину (наприклад, виявлений труп з ознаками насильницької смерті, що дає підстави припускати вину в цьому інших осіб, виявлений підроблений грошовий документ, виявлений злом складу і т.п.), слід негайно порушити кримінальну справу і вести розслідування. З моменту порушення і починається перший етап розслідування.

Очевидна відсутність в первинних матеріалах ознак злочину (наприклад, встановлення факту природної смерті при викритті трупу, наявність ознак не розкрадання, а перевитрати підзвітних засобів, що тягне за собою матеріальну відповідальність, і т.д.) зобов'язує відмовити в порушенні кримінальної справи.

Найбільш складним для вирішення питання про порушення кримінальної справи є випадки, коли первинний матеріал не дасть достатніх підстав ані для порушення кримінальної справи, ані для відмови в ньому, бо містить неясні вказівки на можливий злочин (наприклад, виявлена велика нестача товару на складі, але завідуючий складом заперечує її, посилаючись на неправильно проведену перевірку наявності товару). Саме в подібних випадках і виникає необхідність в підготовчому етапі. Поповнення матеріалів, яких не вистачає для прийняття законного рішення по таких первинних даних може виражатися у витребуванні документів з приводу обставин, викладених в первинних матеріалах; витребуванні дійсних документів замість надісланих копій; дорученні провести повторну ревізію або інвентаризацію або додаткову перевірку тіє чи іншої обставини організацією, що подала матеріал, або вищестоооячої організації; одержанні письмових чи усних пояснень від відповідних осіб;ознайомленні на місці з обстановкою, станом обліку і звітності, системою роботи і виробничим процесом на даному підприємстві і ін.

Зазначена діяльність по підготовці до початку розслідування або прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи також має певний методичний аспект. Зокрема, характер ситуації, що складається в даний період визначає загальні напрямки перевірки, проведення перевірочних дій (що виключає слідчі дії, окрім огляду місця події) та їхня послідовність. Разом з тим засоби цієї перевірки визначаються і стислими законними термінами її проведення і непроцесуальною формою діяльності.

На першому етапі розслідування найчастіше на основі додаткових даних уточнюються вже намічені і висуваються нові слідчі версії і відповідно доповнюється план розслідування. Нові, у порівнянні з первинними, дані на вказаній стадії одержуються шляхом первісних слідчих дій, що необхідно провести на самому початку розслідування.

Первісні слідчі дії відіграють істотну роль в методиці розслідування, бо зібрані в результаті їхнього проведення відомості створюють фактичну основу розслідування, що забезпечує можливість розвернутого планування розслідування і його цілеспрямованість. В своїй більшості вказані дії носять невідкладний характер в тому сенсі, що у випадку зволікання можуть виявитися втраченими важливі для справи докази (наприклад, запізнення з оглядом місця події може призвести до зникнення деяких важливих слідів під впливом атмосферних явищ, часу, сторонніх осіб і т.д.).

Однак первісні дії - це ще і такі дії, що не є у вищезазначеному сенсі невідкладними, але вони необхідні для з'ясування характеру події і створення перспективи розслідування. Наприклад, експертиза документа при підозрі на його підробленість не є в цьому сенсі невідкладною, оскільки, будучи проведеною і через декілька місяців, вона дасть той самий результат, але складає одну з необхідних первісних дій, тому що від неї залежить напрямок розслідування.

Первісні слідчі дії - це не особливий вид слідчих дій, а звичайні дії, що утворюють певний комплекс, виходячи з слідчої ситуації, яка склалася, вибору напрямку розслідування і кола обставин, які підлягають першочерговому встановленню. Правильний методичний підхід до вибору необхідного комплексу первісних слідчих дій і черговості їхнього проведення є запорукою успішності не тільки першого етапу, але і усього розслідування в цілому. Тому виділення в методиці розслідування первісних слідчих дій, визначення оптимального їхнього набору і послідовності має принципове методичне значення.

4. Поняття і види слідчих ситуацій

В методиці розслідування мають велике значення рекомендації, по визначенню основних напрямків розслідування в залежності від слідчих ситуацій, що складаються власне на початку розслідування.

Всі вони можуть бути поділені (дещо умовно) на шість основних груп:

1. Є відомості про подію злочину і про винну особу, але треба встановити, чи дійсно була ця подія, чи мала вона злочинний характер (згвалтування, вчинене відомою особою; грабіж, і розбій, вчинені відомою особою; дача і одержання хабара; дезертирство; зловживання службовим становищем і ін.).

Напрямки розслідування - встановлення події, його конкретних обставин, поведінки при цьому підозрюваної особи (а у випадку насильства - також і потерпілого; у випадку дачі хабара - також поведінки одержувача; у випадку одержання хабара - її); встановлення предмету злочину при грабежі і розбої, хабарі, зловживанні. Відповідно визначається комплекс первинних слідчих дій по цій та всіх інших нижченаведених ситуаціях.

2. Встановлений факт з ознаками злочину і відомі конкретні особи, які повинні нести відповідальність за даний вчинок у зв'язку з їхнім положенням, але вимагається вирішити питання про їхню особисту вину (нестача майна; псування майна; випуск недоброякісної продукції; порушення правив безпеки праці і ін.).

Напрямки розслідування - з'ясування безпосередніх і основних причин події і особистого відношення до них зазначених осіб, їхньої особистої поведінки в цій події.

3. Встановлений факт з ознаками злочину, вчинити та скористатися результатами якого могли тільки особи з певного кола по свойому положенню (підроблені видаткові документи; безтоварні операції; знищення облікових документів і ін.).

Напрмки розслідування - дослідження поведінки кожного з осіб цього кола і його відношення до встановлених фактів, встановлення факту використання результатів злочину.

4. Встановлений факт з ознаками злочину, вчинити який могли скоріше всього особи з кола тих, хто зацікавлений не в безпосередньому, а в більш-менш віддаленому результаті злочину (підпал з метою приховування слідів іншого злочину; знищення майна; вбивство з приховуванням трупа і взагалі факту смерті певної особи; вбивство з прихованими для цього мотивами і ін.).

Напрямки розслідування - дослідження поведінки кожного з кола цих осіб, його відношення до події, отримання від вчинення даного злочину вигод.

5. Встановлений факт з ознаками злочину, для вчинення якого вимагаються особливо професійні навики або особливе знання якої-небудь обставини (виготовлення фальшивих грошей, цінних паперів, документів; злом сховища з використанням складних засобів; розкрадення з завідомо ознайомленого місця зберігання або наявності цінностей і ін.).

Напрямки розслідування - виявлення кола осіб, дослідження поведінки кожного з цього кола, викриття предметів злочину, встановлення фактів використання результатів злочину.

6. Встановлений факт з ознаками злочину, але відстуні відомості про винну особу або вони вкрай обмежені (крадіжка, вбивство, грабіж, розбій і згвалтування, вчинені невідомою особою, і ін.).

Напрямки розслідування - виявлення максимальної кількості даних, що характеризують злочинця (слідів ног і рук, предметів, ознак поведінки), з'ясування предметів злочину (при крадіжках, грабіжах, розбоях, вбивствах з метою грабежу), використання оперативної роботи, встановлення кола осіб, що могли вчинити даний злочин, вивчення їхньої поведінки і місцеперебування в момент, коли вчинений злочин.

Викладені вище ситуації не вичерпують всіх можливих ситуацій, але вони є найбільш типовими, відштовхуючиись від яких слідчий може орієнтуватися в будь-який ситуації, визначити шляхи розслідування і комплекс необхідних початкових слідчих та інших дій.

Характер типових слідчих ситуацій на наступному етапі розслідування в основному визначається результатами початкових слідчих дій і фактичною обстановкою, яка склалася до цього моменту. В одних випадках ситуації, які виникли на зазначеному етапі, визначають шляхи розшуку вже встановленого злочинця, в других - напрямки на збирання додаткових фактичних даних, необхідних для затримання вже розшуканого до даного моменту злочинця, в третіх - напрямки на розширення і поглиблення зібраної інформації по всіх елементах події, що розслідується з метою виявлення злочинця і т.д. Відповідно визначається і комплекс необхідних слідчих і оперативно-розшуових дій і їхня черговість.

Типові слідчі ситуації і напрямки подальшого розслідування на завершальному його етапі головним чином пов'язані з якістю і повнотою даних, покладених в основу обвинувачення, відношенням обвинуваченого до зібраних доказів, новими обставинами, виявленими при допиті обвинуваченого. Однією з типових ситуацій є, наприклад, визнання обвинуваченим своєї вини за наявності переконливих і достатніх доказів

Типовими є ситуації, в яких за наявності переконливих і надто повних доказів вини обвинувачені частково, а інколи й повністю не визнають своєї вини. При цьому обвинувачені інколи не наводять жодних аргументів в свій захист, в інших випадках - вказують на необхідність збирання додаткових даних і т.д. В подібних ситуаціях основні напрямки подальшого розслідування пов'язуються з перевіркою і з'ясуванням якихось додаткових обставин справи та можливим новим пред'явленням обвинувачення і т.д.


vsego-na-izuchenie-proizvedenij-70-chasov-ntegrovanij-kurs-10-11-klasi-rven-standartu-akademchnij-rven-programa.html
vsego-po-rajonu-informacionnij-byulleten-administracii-sankt-peterburga-13-764-ot-16-aprelya-2012-g.html
vsego-uchebnoj-i-metodicheskoj-literaturipo-naimenovaniyam-314-tematicheskij-plan-izdaniya-uchebnoj-metodicheskoj.html
vselennaya-bez-singulyarnostej-chast-4.html
vselennaya-bez-singulyarnostej.html
vselennaya-chast-6.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razdel-1-psihologo-pedagogicheskie-osobennosti-detej-s-nedorazvitiem-rechi.html
 • notebook.bystrickaya.ru/iii-klass-prikaz-67-ot15-iyunya-2011g-rabochaya-programma-pedagoga-lisnyuk-oksani-vyacheslavovni-po-russkomu-yaziku.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/skladskoe-hozyajstvo-3-chast-2.html
 • universitet.bystrickaya.ru/telefonnij-apparat-sistemi-ip-telefonii-tehnicheskoe-zadanie-na-raboti-po-modernizacii-i-dooborudovaniyu-apparatno-programmnih.html
 • reading.bystrickaya.ru/kontrolnaya-rabota-po-kursu-teoreticheskaya-fonetika.html
 • essay.bystrickaya.ru/cociologiya-finansovogo-povedeniya-naseleniya-sociologiya-i-obshestvo-puti-vzaimodejstviya.html
 • desk.bystrickaya.ru/plan-vvedenie-biografiya-marksa-i-teoreticheskaya-baza-ego-ucheniya-kapital-marksa-kak-trud-zhizni-i-nauchnoe-obosnovanie-idei-manifesta.html
 • teacher.bystrickaya.ru/farmakologicheskoe-prekondicionirovanie-miokarda-pri-operaciyah-s-iskusstvennim-krovoobrasheniem.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/zadacha-na-pevm-reshaemaya-s-ispolzovaniem-paketov.html
 • znanie.bystrickaya.ru/9-primernij-kalendarnij-uchebnij-grafik-programmi-opo-i-pk-programma-operezhayushego-professionalnogo-obucheniya-i.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/annotaciya-proizvedeniya-vskalinnikova-na-slova-ebaratinskogo-zima.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/referat-22-2009-799-soderzhanie-vvedenie-2-spisok-ispolzovannoj-literaturi-4-vvedenie-istoriya-nauki-o-finansah.html
 • diploma.bystrickaya.ru/v-chem-polza-kureniya.html
 • composition.bystrickaya.ru/polozhenie-oprovedenii-zanyatij-v-distancionnoj-shkole-dlya-7-11-klassov-po-fizike-cel-shkoli.html
 • spur.bystrickaya.ru/kuharenko-v-a-k95-interpretaciya-teksta-ucheb-posobie-dlya-studentov-ped-in-tov-po-spec-2103-inostr-yaz-2-e-izd-pererab.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-kultura-vizantii.html
 • lecture.bystrickaya.ru/aleksandrpushkin-chehovskij.html
 • desk.bystrickaya.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-mou-kolcovskaya-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola.html
 • urok.bystrickaya.ru/prikaz-ot-20-g-rabochie-programmi-po-obshestvoznaniyu-sostavil-uchitel-obshestvoznaniya.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/politizirovannie-neformalnie-obedineniya-molodezhi-osobennosti-i-etapi-razvitiya-chast-3.html
 • pisat.bystrickaya.ru/text-4-uprazhnenie-1-prochitajte-tekst-skazhite-kakie-izvestnie-uchenie-upominayutsya-v-nem-history-of-programming.html
 • abstract.bystrickaya.ru/12-bitva-razuma-s-duhom-1-iscelenie-cherez-hvalu.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/v-permi-vedushie-specialisti-evropi-obsudyat-kak-pomoch-detyam-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii.html
 • assessments.bystrickaya.ru/bunich-a-p-innovacionnij-menedzhment-v-mezhdunarodnom-biznese-stranica-14.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/iz-kitajskih-bloknotov-o-b-rahmanin-o-b-rahmanin-etapi-puti-rahmanin-oleg-borisovich-vidnij-rossijskij-kitaeved.html
 • tests.bystrickaya.ru/m-v-cimbal-a-k-antonov-yuzh-antonov-a-v-osipov-v-n-parhalin-da-hryapin-a-t-grechko-a-v-simonova-a-v-antonova.html
 • literatura.bystrickaya.ru/rekomendacii-po-sostavleniyu-metodicheskogo-portfolio.html
 • student.bystrickaya.ru/32-ekonomicheskij-rost-proekt-programmi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-vvedenie-3.html
 • school.bystrickaya.ru/490-10-61-491-47-00-detskij-sad-kombinirovannogo-vida-22-teremok-dlya-detej-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/prilozhenie-1-k-protokolu-uchenogo-soveta-gu-vshe-konkurs-pps-ob-itogah-gorodskoj-olimpiadi-shkolnikov-opodgotovke.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zhil-bil-na-svete-yazichok-odnazhdi-on-zahotel-vkusnih-blinchikov-no-on-bil-malenkij-i-nepovorotlivij-u-nego-nichego-ne-vihodilo-itut-k-nemu-v-gosti-prishel-dru.html
 • tasks.bystrickaya.ru/11-marta-2010-g-chetverg-plan-provedeniya-nauchnih-konferencij-chtenij-olimpiad-bajkalskogo-gosudarstvennogo.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tehnicheskoe-zadanie-razdel-obshie-trebovaniya-predmet-konkursa-nachalnaya-maksimalnaya-cena-kontrakta-stranica-8.html
 • nauka.bystrickaya.ru/upravlenie-processami-v-mach-setevie-operacionnie-sistemi.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-mezhdunarodnogo-seminara-dlya-specialistov-administracij-svyazi-regionalnogo-sodruzhestva-v-oblasti-svyazi.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.