.RU

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України - часть 11

міжнародного права.

Україна укладає, виконує і денонсує міжнародні

договори з питань зовнішньоекономічної діяльності, а також

договори, які стосуються таких питань, відповідно до Конституції

(Основного Закону) України та законів України.

Правовий статус суб'єктів господарської діяльності інших

держав на території України визначається чинними законами

України та вищезазначеними договорами.

Стаття 27. Відносини України з міжнародними

міжурядовими економічними організаціями

Україна самостійно набуває членства в міжнародних

міжурядових економічних організаціях, установчі акти яких не

суперечать цілям та принципам Конституції (Основного Закону)

України.

Україна може вступити у відносини з міжнародними

міжурядовими економічними організаціями на основі відповідних

міжнародних договорів та/або установчих актів зазначених

організацій.

Р о з д і л V

ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ТА ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ І ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Стаття 28. Захист прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України

Україна зобов'язана здійснювати захист прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України згідно з нормами міжнародного права. Такий захист здійснюється за зверненням зазначених суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності через дипломатичні та консульські установи, державні торговельні представництва, які представляють інтереси України.

Стаття 29. Заходи України у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань

У разі, коли є відомості про те, що інші держави, митні союзи

або економічні угруповання обмежують здійснення законних прав та

інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,

органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

відповідно до їх компетенції мають право застосовувати адекватні

заходи у відповідь на такі дії. У разі, якщо такі дії заподіюють

шкоду або створюють загрозу її заподіяння державі та/або суб'єктам

зовнішньоекономічної діяльності, зазначені заходи можуть

передбачати її відшкодування.

Заходами у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії

інших держав, митних союзів або економічних угруповань є:

- застосування повної заборони (повного ембарго) на торгівлю;

- застосування часткової заборони (часткового ембарго) на

торгівлю;

- позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового

спеціального режиму;

- запровадження спеціального мита;

- запровадження режиму ліцензування та/або квотування

зовнішньоекономічних операцій;

- встановлення квот (контингентів);

- запровадження комбінованого режиму квот і контингентів;

- запровадження індикативних цін щодо імпорту та/або експорту

товарів;

- інші заходи, передбачені законами та міжнародними

договорами України.

Рішення про застосування заходів у відповідь на

дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів

або економічних угруповань приймаються:

Верховною Радою України про:

- позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового

спеціального режиму;

- застосування повної заборони (ембарго) на торгівлю;

Кабінетом Міністрів України про:

- застосування часткової заборони (ембарго) на торгівлю;

- здійснення заходів тарифного регулювання щодо імпорту

та/або експорту товарів;

- запровадження режиму ліцензування та/або квотування

зовнішньоекономічних операцій;

Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі

України про:

- здійснення заходів нетарифного регулювання щодо імпорту

та/або експорту товарів;

- ліцензування та реєстрацію окремих видів контрактів;

- запровадження індикативних цін щодо імпорту та/або експорту

товарів;

- застосування інших заходів у відповідь на дискримінаційні

та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних

угруповань.

З метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх

дій інших держав, митних союзів або економічних угруповань

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України

проводить відповідне розслідування в порядку, що визначається

Кабінетом Міністрів України.

Матеріали такого розслідування розглядаються Міжвідомчою

комісією з міжнародної торгівлі, яка дає рекомендації відповідним

державним органам щодо застосування відповідних заходів. На

підставі матеріалів розслідування Міністерство зовнішніх

економічних зв'язків і торгівлі України разом з Міністерством

закордонних справ України звертається до відповідних державних

та/або компетентних органів інших держав або митних союзів чи

економічних угруповань з пропозицією про врегулювання спірної

ситуації.

У разі одержання позитивної відповіді від зазначених органів

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України

формує делегацію для проведення відповідних переговорів та

підготовки відповідних міжнародних договорів міжвідомчого

характеру.

У разі, коли відповідні державні та/або компетентні органи

інших держав або митних союзів чи економічних угруповань не дали

офіційної згоди на застосування міжнародно-правових засобів

врегулювання міжнародних спорів та/або коли дискримінаційні та/або

недружні дії цих органів безпосередньо або опосередковано

порушують міжнародні договори України з цими державами, митними

союзами або економічними угрупованнями, Міністерство зовнішніх

економічних зв'язків і торгівлі України, у межах своєї

компетенції, відповідно до рекомендацій Міжвідомчої комісії з

міжнародної торгівлі самостійно застосовує відповідні заходи чи

передає матеріали Кабінету Міністрів України для прийняття

відповідних рішень про застосування необхідних заходів.

Застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або

недружні дії інших держав, митних союзів або економічних

угруповань припиняється у разі припинення відповідними державами,

митними союзами або економічними угрупованнями таких дій щодо

України, підписання відповідної угоди та/або відшкодування шкоди.

Акти Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі

України про врегулювання спору та застосування заходів у відповідь

на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів

або економічних угруповань є обов'язковими для виконання органами

виконавчої влади в Україні, суб'єктами зовнішньоекономічної

діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності.

Рішення про застосування відповідних заходів, зазначених у

цій статті, може бути оскаржено в судовому порядку протягом місяця

від дати запровадження таких заходів у порядку, встановленому

законами України.

( Стаття 29 в редакції Закону N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )

Стаття 30. Обмеження реекспорту

Забороняється реекспорт товарів, імпортованих за рахунок

Державного валютного фонду України та валютних фондів місцевих Рад

народних депутатів України.

Орган, який є розпорядником Державного валютного фонду

України або валютного фонду місцевої Ради народних депутатів

України, може дозволити реекспорт в разі неможливості використання

імпортного товару на території України за його призначенням.

Стаття 31. Заходи проти недобросовісної конкуренції та

зростаючого імпорту при здійсненні

зовнішньоекономічної діяльності

Під недобросовісною конкуренцією при здійсненні

зовнішньоекономічної діяльності розуміється:

здійснення демпінгового імпорту, до якого застосовуються

антидемпінгові заходи;

здійснення субсидованого імпорту, до якого застосовуються

компенсаційні заходи;

здійснення інших дій, що законами України визнаються

недобросовісною конкуренцією.

Під зростаючим імпортом розуміється здійснення імпорту в

обсягах та/або за умов, що заподіюють значну шкоду або створюють

загрозу заподіяння значної шкоди українським виробникам

відповідних товарів.

За результатами антидемпінгового, антисубсидиційного або

спеціального розслідування відповідно до законів України

приймається рішення про застосування антидемпінгових,

компенсаційних або спеціальних заходів, яке може бути оскаржено в

судовому порядку протягом місяця від дати запровадження

відповідних заходів у порядку, встановленому законами України.

Застосування режимів вільної торгівлі, преференцій,

спеціальних пільгових режимів (прикордонної (прибережної)

торгівлі, спеціальних (вільних) економічних зон та інших,

передбачених законами України), а також податкових, митних та

інших пільг, що діють при імпорті в Україну товарів, щодо яких

застосовуються антидемпінгові, компенсаційні або спеціальні

заходи, зупиняється на строк до закінчення застосування зазначених

заходів.

( Стаття 31 в редакції Законів N 82/95-ВР від 02.03.95,

N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )

Р о з д і л VI

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 32. Загальні засади відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Україна як держава і всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність за порушення цього або пов'язаних з ним законів України та/або своїх зобов'язань, які випливають з договорів (контрактів), тільки на умовах і в порядку, визначених законами України.

Україна як держава не несе відповідальності за дії

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності не несуть


zadachi-obucheniya-leksike-na-prodvinutom-etape-vklyuchayut-uchebnoe-posobie-moskva-izdatelstvo-rossijskogo-universiteta.html
zadachi-pedagogicheskogo-kollektiva-na-2010-2011-god-stranica-2.html
zadachi-po-finansovomu-menedzhmentu-2.html
zadachi-po-logistike-2.html
zadachi-po-teorii-upravleniya.html
zadachi-podgotovit-nauchnuyu-i-metodicheskuyu-bazu-dlya-obrazovatelnogo-processa-sozdat-tehnicheskie-vozmozhnosti-dlya-provedeniya-zanyatij.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/5-napravleniya-sovershenstvovaniya-normativnogo-pravovogo-regulirovaniya-zashiti-konkurencii.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-problemi-pravovogo-regulirovaniya-investicionnoj-deyatelnosti-v-rossijskoj-federacii.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/koncepciya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-oblasti-na-2006-god-novgorodskie-vedomosti18-01-2006-18-teplo-ne-otklyuchili-arhangelsk-19-01-2006-53.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/bratya-gordeevi.html
 • textbook.bystrickaya.ru/instrukciya-uchastnikam-otkritogo-aukciona-obshie-svedeniya-stranica-25.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-13-doris-mortman-true-colors-1994.html
 • essay.bystrickaya.ru/ekzamenacionnie-voprosi-po-filosofii-2010-2011-god-1.html
 • institute.bystrickaya.ru/formirovanie-umenij-i-navikov-u-uchashihsya-vtorogo-klassa-pri-izuchenii-komnatnih-rastenij.html
 • lesson.bystrickaya.ru/mezhstranovaya-i-mirohozyajstvennaya-integraciya.html
 • student.bystrickaya.ru/24-muzhchina-i-zhenshina-v-n-zaporozhan-put-k-nooetike-bbk-87-7-z-33.html
 • desk.bystrickaya.ru/p-a-elohin-balaban-a-zajcev-s-stranica-5.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vliyanie-nedipolnih-effektov-na-differencialnoe-sechenie-2e-processov.html
 • student.bystrickaya.ru/2-the-participle-prichastie-anglijskij-dlya-dilerov-sistemi-rejter.html
 • learn.bystrickaya.ru/erteg-terapiyasi-bastauish-sinip-oushilarini-orinishin-korrekciyalaudai-tsl-retnde.html
 • shkola.bystrickaya.ru/pravovoe-regulirovanie-mestnogo-samoupravleniya.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/sostoyanie-estestvennoj-rezistentnosti-i-immunologicheskoj-reaktivnosti-u-novorozhdennih-telyat-pri-kolibakterioze-chast-27.html
 • report.bystrickaya.ru/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-rabochaya-programma-po-tehnologii-5678-klassi.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-12-slovo-avtora-i-chuzhoe-slovo-v-proze-pryamaya-rech-kosvennaya-rech-nesobstvenno-pryamaya-rech-vnutrennij-monolog-gibridnie-konstrukcii-i-vnutrennyaya-dialogichnost-viskazivaniya.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zhivotnovodcheskih-obektov-aleksandrov-yu-a.html
 • shkola.bystrickaya.ru/metod-diskontirovannih-denezhnih-potokov-2-pravovoe-regulirovanie-obektov-ocenki-31.html
 • essay.bystrickaya.ru/doklad-direktora-stranica-5.html
 • abstract.bystrickaya.ru/122-ikonomicheski-aspekti-na-softuernoto-inzhenerstvo-predgovor-uchebnik.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/punkt-13-povestki-dnyaocenka-riskov-i-regulirovanie-riskov-stati-15-i-16.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-osnovi-mehanizacii-i-elektrifikacii-shp-dlya-specialnostej-agronomiya-310200-buhgalterskij-uchet-v-selskom-hozyajstve-0801109-ekonomika-v-selskom-hozyajstve-080502-fakultet.html
 • turn.bystrickaya.ru/perevod-s-anglijskogo-g-a-nikolaev-stranica-28.html
 • report.bystrickaya.ru/informacionnaya-karta-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-prohodyashego-gosudarstvennuyu-akkreditaciyu-v-2010-2011-uchebnom-godu-stranica-30.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/zadachi-konkursa-razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-uchashihsya-poisk-nestandartno-mislyashih-celeustremlennih-lichnostej.html
 • learn.bystrickaya.ru/ezop-i-ksanf-s-samogo-rannego-detstva-i-do-glubokoj-starosti-vsya-zhizn-cheloveka-nerazrivno-svyazana-s-yazikom.html
 • college.bystrickaya.ru/18-uluchshenie-polozheniya-kollektivnij-dogovor-po-regulirovaniyu-socialno-trudovih-otnoshenij.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/rannij-aleksandrovskij-klassicizm-i-ego-francuzskie-istochniki.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-po-imidzhelogii-stranica-17.html
 • crib.bystrickaya.ru/individualnoe-zadanie-na-praktiku-po-profilyu-specialnosti-po-specialnosti-070602-dizajn.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vbibliotekah-provoditsya-nemalo-meropriyatij-etapi-napisaniya-scenariya-vo-mnogom-shozhi-s-podgotovkoj-lyubogo-bibliotechnogo-meropriyatiya-no-v-nashem-professionalnom-stranica-4.html
 • znanie.bystrickaya.ru/annotaciya-disciplini-b-1-gumanitarnij-socialnij-i-ekonomicheskij-cikl.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/doklad-o-sostoyanii-ohrani-truda-stranica-3.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.